Zoeken naar het uiteinde van een kluwen wol

Beginnend aan een klus is het soms zoeken naar het uiteinde van een kluwen wol. Waar wringt het, waar zit er ruimte om te veranderen. Al trekkend aan het uiteinde van de draad ontwart CaroChange de soms complexe situaties en vindt een pragmatische manier om in de drukte van alle dag toch veranderingen door te voeren.

De werkwijze van CaroChange kenmerkt zich door:

  • Kortcyclisch werken, waardoor je gebruik maakt van voortschrijdend inzicht. De regelmaat van plannen en evalueren, maakt de aanpak gestructureerd maar biedt ook de mogelijkheid om snel in te spelen op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
  • Samen met de organisatie de veranderinitiatieven en gewenste interventies te bepalen.
  • De aandacht te richten op zowel medewerkers als management, op processen en structuren, op individueel en teamgedrag.
  • Het trainen en coachen van interne veranderaars om verandercapaciteit te borgen. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken zoals: Agile, Lean, veranderkunde en teamcoaching.

"Of je nu een top-down benadering kiest of een bottom- up benadering... het blijft een eenzijdige kijk op wat er speelt in de organisatie."